Ιερός Καθεδρικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου


17 Ἀπριλίου, Κυριακή τῶν Βαΐων.

09:00: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

17:30: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

18 Ἀπριλίου, Μεγάλη Δευτέρα.

09:00: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

17:30: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

19 Ἀπριλίου, Μεγάλη Τρίτη.

17:30: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

21 Ἀπριλίου, Μεγάλη Πέμπτη.

17:30: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου.

22 Ἀπριλίου, Μεγάλη Παρασκευή.

08:00: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

17:30: Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

23 Ἀπριλίου, Μέγα Σάββατον.

09:00: Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

23:00: Ἔναρξις Παννυχίδος

24 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

 

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος


17 Ἀπριλίου, Κυριακή τῶν Βαΐων.

09:00: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

18:00: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

18 Ἀπριλίου, Μεγάλη Δευτέρα.

18:00: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

19 Ἀπριλίου, Μεγάλη Τρίτη.

09:00: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

18:00: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ἀρχιερατική Χοροστασία.

20 Ἀπριλίου, Μεγάλη Τετάρτη.

15:00: Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

21 Ἀπριλίου, Μεγάλη Πέμπτη.

08:00: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

17:30: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

22 Ἀπριλίου, Μεγάλη Παρασκευή.

08:00: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου.

18:00: Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου.

23 Ἀπριλίου, Μέγα Σάββατον.

09:30: Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου.

23:00: Ἔναρξις Παννυχίδος

24 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου.

10:00: Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως, προξάρχοντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.

25 Ἀπριλίου, Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

09:00: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

 

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης


Ἀνακοινοῦται ὅτι, τήν Μ. Τετάρτην, 20ήν Ἀπριλίου, καί ὥραν 09:00, εἰς τόν καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερόν Ναόν τελεσθήσεται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

 

Ιερός Κοιμητηριακός Ναός Θείας Μεταμορφόσεων Σισλή


Ἀνακοινοῦται ὅτι, τήν Μ. Πέμπτην, 21ην Ἀπριλίου, καί ὥραν 14:30, ἐν τῷ ἡμετέρῳ Ἱ. Ναῷ τελεσθήσεται ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου, καί τήν Μ. Παρασκευήν, 22αν ἰδίου, καί ὥραν 14:30, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου.

Αγάπη

Αγάπη

Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη

Φροντίδα

Φροντίδα

Ισότητα

Ισότητα

Ειρήνη

Ειρήνη

Σεβασμός

Σεβασμός

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

Πίστη

Πίστη

Στοιχεία επικοινωνίας

 Μεγαλώνυμος Κοινότης Σταυροδρομίου

  Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 Τηλέφωνο: (+90) 212 252 88 85

  Email: info@stavrodromion.org

  Website: www.stavrodromion.org

       

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στη λίστα emails της Κοινότητας για να μαθαίνετε νέα μας.

Please enable the javascript to submit this form

Διεθνείς αναγνωρίσεις

asce

afnor