İdari yapı

Din Görevlisi: Diyakon Nikodimos Saydam

Ofis yetkilisi: Sevasti Barbalonis

İletişim bilgileri

  Meşelik Sok. No: 7 Taksim-Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 (+90) 212 252 88 85

 (+90) 212 252 88 86

  info@stavrodromion.org

Haritada konum


Tarihsel gelişim

Bugün Zapyon Okulu’nun yer aldığı noktada eskiden Aya Yorgi’ye (Agios Georgios Tropeoforos) atfedilmiş olunan ahşap bir kilise bulunmaktaydı. Ancak bu kilise Ortodoks inananların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiğinden görkemli taş bir kilisenin yapılması kararı alındı.

25 Şubat 1867’de, Georgios Pantzeiris, Michael Seymiris, Stamatios Agelastos, Michael Panagiotidis, Michael Gionis ve Antonios Ioannidis’ten oluşan yeni kilisenin yapımından sorumlu komite tayin edildi. Aynı yılın 13 Ağustos’unda, Ekümenik Patrik 6.Grigorios, Pamfilos Metropoliti Dionisios’un hazır bulunduğu törende kilisenin temelini atmıştır.

Kilisenin inşaatı için mimar olarak Vasilakis İoannidis Efendi seçilir. Eserin tamamlanması sırasında karşılaşılan ekonomik güçlükler, düzenlenen bir piyango çekilişi ve varlıklı Rum cemaati üyelerinden borçlanma yoluyla karşılanır. 1880 yılı, Haç Yortusu günü (14 Eylül Pazar günü), kilisenin resmi açılışı Ekümenik Patrik 3. İoakim ve çok sayıda yüksek mertebeli din adamının da katıldığı ayinle gerçekleşmiştir.

Kilise, yakında yer alan Zapyon Okulu'nun avlusuna bitişik, büyük bir bahçe ile çevrilidir. Kilisenin çevresinde zamanın etkilerinden korunmuş ve bugüne kadar hizmet veren yardımcı binalar bulunmaktadır. Geçmişte bu binalarda, Aya Triada okulu (1979 yılından öğrenci sayısının azalması nedeniyle kapanmıştır), aşevi ve bir laboratuvara, röntgen makinasına ve diş hekimliği bölümüne sahip bölge kliniği hizmet vermekteydi. Klinik, tıbbi personel ve hasta eksikliği nedeniyle faaliyetine 1978 yılında son verdi.

Kilise, 6-7 Eylül 1955 olaylarında büyük yıkım ve yağmaya uğrar. Zor geçen ’50-‘80’li yılların ardından, Ekümenik Patrikhane’nin Büyük Hayırseveri işadamı Panagiotis Aggelopoulos, Ekümenik Patrik Bartolomeos’a kendisinin uygun göreceği bir amaçla kullanılmak üzere doksan bin Amerikan doları bağışlar.

Bu tutarla, kilisenin dahilinde ve haricinde yaklaşık iki sene sürecek tadilat çalışmaları gerçekleştirilir. Yenilenen kilisenin resmi açılışı, Ekümenik Patrik Bartolomeos tarafından 23 Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilir. Kilise haftanın her günü açıktır. Pazar günleri, kilisenin din adamlarınca Pazar ayini düzenlenmekte, ayine az sayıdaki Rum cemaat üyesi ile çok sayıda yerli ve yabancı turist – inanan katılmaktadır.

Sevgi

Sevgi

Dayanışma

Dayanışma

Özen

Özen

Eşitlik

Eşitlik

Barış

Barış

Saygı

Saygı

Adalet

Adalet

İnanç

İnanç

İletişim bilgileri

 Beyoğlu Rum Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 Telefon: (+90) 212 252 88 85

  E-posta: info@stavrodromion.org

  Web sitesi: www.stavrodromion.org

       

Kaydol

Vakfın e-posta listesine kaydınızı yaptırın ve bizlerden haberdar olun.

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Uluslararası tanınma

asce

afnor