1-4 Eylül 2018 tarihleri arasında Beyoğlu Rum Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı, İstanbul’da düzenlenen Ekümenik Tahta bağlı Ortodoks dini liderler kongresine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadı. Kongre toplantıları, Ekümenik Patrik Bartolomeos Hazretleri yönetiminde, 2015 yılındaki kongrede olduğu gibi, Taksim Aya Triada kilisesinde gerçekleştirildi.

Kongreye dünyanın dört bir yanından yüzden fazla Ortodoks din adamı katılım sağladı. Kongre süresince, hem Ekümenik Patrikhane ile alakalı mevzular hem de Ortodoks dinini ilgilendiren güncel konular ele alındı. Vakfımız, bu önemli dini etkinliğin mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için her ayrıntıya itina ile yaklaşılmasına gayret gösterdi ve bu yönde, tüm mali ve teknik desteği üstlendi.

Ekümenik Patrik Bartolomoes Hazretleri, kapanış konuşmasında Ana Kilisenin “Ortodoksluğun birliği ve istikrarı ve ortak bir dini kimlik için” mücadele ettiğini belirtti.

Ekümenik Patrik Hazretleri şunları sözlerine ekledi: “Bu Kongrede ayrıntılı olarak Ortodoks kiliseleri ile alakalı konulara değindik. Ekümenik Patrikhane, birliğin korunmasından, Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan ve bir bütün olarak Ortodoksluk ile alakalı girişimlerden sorumlu kurum olarak, Atalarımızın geleneklerinin din ve kilise kanunları ile ilgili sarsılmaz ilkelerine sadık kalarak Ortodoks dünyasında ilahi görevini yerine getirmektedir“.

Patrik Bartolomeos konuşmasının sonunda şunları dile getirdi: “Kilisenin varlığını sürdürdüğü ve kimliğini deneyimlediği bir ortamda modern dünyayla teması da açıkça geliştiriyoruz. Zamanımızın büyük zorlukları, teknolojinin yaygınlığı, baskınlığı ve başarıları, laikleşme, küreselleşme, özgürlüğün toplumsal ve müşterek boyutunun kademeli olarak küçülmesi ve unutulması, sosyal adaletsizlik, saadet ahlakı (ödemonizm), çevreye verilen zarar yanında ırksal milliyetçilik, dini köktencilik, kültürlerin çatışması ve insanın kutsal doğasına yönelik diğer tehditler gibi kavramlar ortak cevaplar, ortak şahadet, geleceğe doğru ortak bir seyir gerektirir. Muhterem Pergamon Metropoliti bizlere Ortodoksluğun şu görevini hatırlatır: “Ortodoksluk gelecekte parçalara ayrılmış şekilde bir tanıklık sağlayamaz, fakat“ tek ağız ve tek kalp ”ten gelen bir tanıklık sağlayabilir. Ekümenik Patrikhane, herkese Kilisenin açık fikirliliğini ve evrenselliğini hatırlatma, uzlaşma ruhunu teşvik etme ve anlaşmazlıkların üstesinden gelme ve Ortodoksluğun birliği yönünde hizmet etme yükümlülüğünü üzerinde taşımaktadır”.

Η Σύναξη της Ιεραρχίας του Θρόνου στην Κοινότητα Σταυροδρομίου (1-4 Σεπ, 2018)
Sevgi

Sevgi

Dayanışma

Dayanışma

Özen

Özen

Eşitlik

Eşitlik

Barış

Barış

Saygı

Saygı

Adalet

Adalet

İnanç

İnanç

İletişim bilgileri

 Beyoğlu Rum Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 Telefon: (+90) 212 252 88 85

  E-posta: info@stavrodromion.org

  Web sitesi: www.stavrodromion.org

       

Kaydol

Vakfın e-posta listesine kaydınızı yaptırın ve bizlerden haberdar olun.

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Uluslararası tanınma

asce

afnor