%100 Rum Cemaatinin mülkiyetinde kalması hedefiyle, kat karşılığı inşaat olmaksızın.

Beyoğlu Rum Ortodoks Kilise ve Mektepleri Vakfı, Dolapdere bölgesinde Huzur apartmanı ismiyle yeni bir binanın inşaat çalışmalarına başlanması amacıyla, 2015 yazında İmar İşleri Müdürlüğü ve yetkili makamlardan gerekli izinleri aldı. Daha spesifik olarak, uzun bir bekleyişten sonra Vakıf yönetimimizin azim, sabır ve kararlılığı sayesinde izin 13 Temmuz 2016 tarihinde Anıtlar Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Bilindiği üzere, Huzur apartmanın inşa edileceği mülkiyetimizdeki arsa, yakın zamana kadar mazbut olarak nitelendirildiğinden ve Vakfımızın büyük çabaları sonucunda bizlere iade edildiğinden, bu edinimim büyük bir başarı olduğuna inanıyoruz.

Bahsi geçen arsa 228.61m2'lik bir alanı kaplamakta ve Dolapdere bölgesinde, Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'ne çok yakın bir konumda yer almaktadır. Apartman binasının tamamlanması, Vakfın, cemaat üyeleri, değişim programı öğrencileri, misafir araştırmacı, eğitimcilere barınma olanağı sağlamak için Aziz Konstantin okul binasının bir konukevi kimliğiyle renovasyonu ve düzenlenmesi ile başlayan çabalarının bir devamıdır.

Bu projeye yönelik teknik desteğin, Rum Cemaati mimarları tarafından (ücretsiz olarak) gönüllü olarak sağlandığının altını çizmek isteriz.

İnşaat maliyetlerinin yaklaşık olarak 2.000.000 TL olduğu tahmin edilmektedir, bu miktar büyük ölçüde Vakfımız tarafından ve kısmen de diğer Rum Cemaati Vakıfları ile işbirliği içinde karşılanacaktır. Bu amaçla projemizi öncelikle Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği’ne (Rumvader) sunduk ve ardından Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfının merkezlerinde iki sunum gerçekleştirdik. Bu sunumlara ilgili Vakıf Yönetim Kurulları üyelerinin dışında Ortaköy Aya Fokas Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı, Feriköy 12.Apostol Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Bakırköy Aya Yorgi Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Kandilli Metemorfosis Hz. İsa Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı üyeleri de katıldı.

Brifing ve müzakerelerin tamamlanmasının ardından, çağrımıza Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı ve Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı karşılık verdi. Bu iki Vakfın “Huzur” binasının inşaat projesine katılımı, hedefimizi tamamen uygulanabilir kılmakta ve binanın gerçekten inşa edileceği ve tüm mülkiyetinin Rum Cemaatinin elinde kalacağına olan inancımızı kesinlikle perçinlemektedir.

Amacımız, apartman binası inşaatının büyük projelerde alışılageldiği gibi kat karşılığı inşaatla değil, tamamen kendi kaynaklarımız tarafından karşılanması ve böylece tamamının Rum Cemaati mülkiyetinde kalmasıydı. Bu hedefimizi en sonunda gerçekleştirebildik.

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı, Vakıflar arasındaki işbirliğinin ve ortak anlayışın Rum Cemaatinin yararı için nasıl meyveler verebildiğini gözler önüne seren bu gelişmelerden büyük bir memnuniyet duymaktadır. Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı ve Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine bizlere duydukları güven ve olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyoruz.

Bu iki Vakıfla olan işbirliğimizi sürdürmeyi ve geliştirmeyi umut ediyoruz. Ayrıca diğer Vakıflar ile de farklı projelerde işbirliği fırsatı bulabileceğimize inanıyoruz. Zira birlikte çalışabileceğimiz birçok alan mevcut ve hedefimiz tek ve ortak: Rum Cemaatinin refahı ve yararı.

Sevgi

Sevgi

Dayanışma

Dayanışma

Özen

Özen

Eşitlik

Eşitlik

Barış

Barış

Saygı

Saygı

Adalet

Adalet

İnanç

İnanç

İletişim bilgileri

 Beyoğlu Rum Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 Telefon: (+90) 212 252 88 85

  E-posta: info@stavrodromion.org

  Web sitesi: www.stavrodromion.org

       

Kaydol

Vakfın e-posta listesine kaydınızı yaptırın ve bizlerden haberdar olun.

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Uluslararası tanınma

asce

afnor