Kaydol

Vakfın e-posta listesine kaydınızı yaptırın ve bizlerden haberdar olun.

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Bizi takip edin


Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı idari açıdan Ekümenik Patrikhane’ye bağlıdır.

Yunancada Stavrodromi kelimesi eski İstanbul’un aksi istikametinde yer alan bölgedir. Bu bölge Galata’dan başlamakta ve Şişli’ye kadar uzanmaktadır. İstiklal Caddesi’nin sağında ve solunda yer alan semtleri içermektedir. Galata, yüzyıllar boyunca bilinen ve özellikle, ağırlıklı olarak tüccar olan Venedik ve Cenevizlilere tahsis edildiği Bizans döneminde, daha önem kazanan bir yerleşim yeri olmuştur.

Yıllar içerisinde bölgede bir Ortodoks Cemaati vücut bulur. Bölgedeki bu gelişme, dini vecibelerin yerine getirilmesi adına Ortodoks kiliselerin inşa edilmesi ihtiyacını doğurur. Böylece 1804 yılında, Patrik 5. Kallinikos döneminde, Sultan III. Selim’in izniyle, Mimar Hacikomninos tarafından Beyoğlu’ndaki Meryem Ana kilisesi inşa edilir. Bir sene sonra Patrikhane mührü ile, bu yeni Vakfın, Beyoğlu (Stavrodromi) Ortodoks Vakfı’nın, kuruluşu onaylanır.

Pera bölgesi adını İstanbul Rumlarından alır. “Pera” Yunancada öte anlamını taşır ve Haliç koyunun karşısında (ötesinde) bulunan bölgeyi kapsar. Bir rivayete göre, Trabzon İmparatorluğu prensi David Komninos bu bölgede tutulduğundan Osmanlılar bölgeye, “Beyoğlu” adını verirler.

Bölgedeki Hıristiyan Ortodoks inananların sayısının artması iki yeni kilise inşaatını gerekli kılar. Pera tepesinin yamacında yer alacak olan Aziz Konstantin ve Eleni Kilisesinin yapımı 1861 yılında tamamlanır. 1880 yılında ise Taksim Meydanı’nda bölgenin kent yapısını öne çıkaracak ve dönemin Rum cemaatinin ekonomik ve siyasal etkisini gözler önüne serecek ihtişamda Aya Triada Kilisesinin açılışı gerçekleşir.

Sevgi

Sevgi

Dayanışma

Dayanışma

Özen

Özen

Eşitlik

Eşitlik

Barış

Barış

Saygı

Saygı

Adalet

Adalet

İnanç

İnanç

İletişim bilgileri

 Beyoğlu Rum Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 Telefon: (+90) 212 252 88 85

  E-posta: info@stavrodromion.org

  Web sitesi: www.stavrodromion.org

       

Kaydol

Vakfın e-posta listesine kaydınızı yaptırın ve bizlerden haberdar olun.

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Uluslararası tanınma

asce

afnor