Μεταξύ 1 και 4 Σεπτεμβρίου του 2018 η Κοινότητα Σταυροδρομίου είχε την τιμή να φιλοξενήσει τη Σύναξη της Ιεραρχίας των εν ενεργεία Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων του Οικουμενικού Θρόνου που έλαβε χώρα στην πόλη μας. Οι συνεδριάσεις της Συνάξεως τελούσαν υπό την προεδρία της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και πραγματοποιήθηκαν εντός του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος της κοινότητάς μας, όπως συνέβη και κατά την προηγούμενη Σύναξη του 2015.

Στη Σύναξη μετείχαν περισσότεροι από εκατό Ιεράρχες από ολόκληρη την οικουμένη και στην ατζέντα τέθηκαν τόσο θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσο και άλλα τρέχοντα ζητήματα διορθοδόξου ενδιαφέροντος. Μέριμνα της Εφοροεπιτροπής μας ήταν να διεξαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σημαντικό αυτό  εκκλησιαστικό δρώμενο και, ως εκ τούτου, ανέλαβε πάσα οικονομική και τεχνική κάλυψη.

Στην καταληκτήρια ομιλία του o Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η Μητέρα Εκκλησία αγωνίζεται «διά την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας και διά την κοινήν εκκλησιαστικήν μαρτυρίαν».

Αναφερθήκαμε, πρόσθεσε, «εις την παρούσαν σύναξιν εκτενώς εις τα διορθόδοξα θέματα. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως υπεύθυνον διά την διαφύλαξιν της ενότητος, τον συντονισμόν των διορθοδόξων σχέσεων και των πανορθοδόξων πρωτοβουλιών, λειτουργεί την ένθεον αυτού διακονίαν εν τη ορθοδόξω οικουμένη, πιστόν εις τας αμεταθέτους εκκλησιολογικάς και κανονικάς αρχάς της Παραδόσεως των Πατέρων».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαβεβαίωσε, καταλήγοντας, ότι «καλλιεργούμεν ευθαρσώς και την συνάντησιν με τον σύγχρονον κόσμον, εν τω οποίω η Εκκλησία ζη και δίδει την μαρτυρίαν της. Αι μεγάλαι προκλήσεις των καιρών, η κυριαρχία της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της, η εκκοσμίκευσις, η παγκοσμιοποίησις, η προιούσα συρρίκνωσις και λήθη της κοινωνικής και κοινοτικής διαστάσεως της ελευθερίας, η κοινωνική αδικία, ο ευδαιμονισμός, η καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και ο εθνοφυλετισμός, ο θρησκευτικός φονταμεταλισμός, η σύγκρουσις των πολιτισμών και άλλαι απειλαί κατά της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, απαιτούν κοινάς απαντήσεις, κοινήν μαρτυρίαν, κοινήν πορείαν προς το μέλλον. Ο Άγιος Περγάμου προσφυέστατα υπενθυμίζει αυτό το χρέος της Ορθοδοξίας: “Στον κόσμο που έρχεται, η Ορθοδοξία δεν μπορεί να δώσει τη μαρτυρία της κατατεμαχισμένη, αλλά “εν ενί στόματι και μια καρδία”. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει χρέος να υπενθυμίζει σε όλους την καθολικότητα και οικουμενικότητα της Εκκλησίας, προβάλλοντας το πνεύμα της καταλλαγής και της υπερβάσεως των αντιθέσεων, και διακονώντας την ενότητα της Ορθοδοξίας».

Η Σύναξη της Ιεραρχίας του Θρόνου στην Κοινότητα Σταυροδρομίου (1-4 Σεπ, 2018)
Αγάπη

Αγάπη

Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη

Φροντίδα

Φροντίδα

Ισότητα

Ισότητα

Ειρήνη

Ειρήνη

Σεβασμός

Σεβασμός

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

Πίστη

Πίστη

Στοιχεία επικοινωνίας

 Μεγαλώνυμος Κοινότης Σταυροδρομίου

  Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

 Τηλέφωνο: (+90) 212 252 88 85

  Email: info@stavrodromion.org

  Website: www.stavrodromion.org

       

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στη λίστα emails της Κοινότητας για να μαθαίνετε νέα μας.

Please enable the javascript to submit this form

Διεθνείς αναγνωρίσεις

asce

afnor